دومین همایش ملی صنایع غذایی – اردیبهشت ۹۲

Written by iman. Posted in همایش ها, همایش های صنایع غذایی

Tagged: , , ,

1201a

Published on شهریور ۳۱, ۱۳۹۱ with No Comments

محورهای همایش
۱-روش های نوین کنترل کیفیت

۲-فرآوری پس ماندهای کشاورزی

۳-ایمنی مواد غذایی

۴-مواد غذایی عملگرا

۵-بیوتکنولوژی مواد غذایی

۶-تولید و ارزش غذایی محصولات بومی

۷-فرآیندهای غشایی در صنایع غذایی

محورهای همایش
برگزار کنندگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
باشگاه پژوهشگران جوان
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۲۰ بهمن ۱۳۹۱
تاریخ برگزاری همایش: اردیبهشت ۱۳۹۲

سایت همایش: forum.bpj.ir/ghochan-fic2/index.aspx
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۵۸۱۲۲۰۱۱۸۸
آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی- قوچان- کیلومتر ۴ جاده قوچان مشهد
مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
حوزه معاونت پژوهشی – دفتر باشگاه پژوهشگران جوان
دکتر محمد رضا عابدی – مهندس سید موسی تقی زاده
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
ایمیل: mohamadrezaabedi@yahoo.com

Share this Article

About iman

Browse Archived Articles by iman

No Comments

There are currently no comments on دومین همایش ملی صنایع غذایی – اردیبهشت ۹۲. Perhaps you would like to add one of your own?